β-аланин

β-аланин
β-alaninas statusas T sritis chemija formulė H₂NCH₂CH₂COOH atitikmenys: angl. β-alanine rus. β-аланин ryšiai: sinonimas – 3-aminopropano rūgštis

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2003.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

 • Аланин — Аланин …   Википедия

 • АЛАНИН — алифатическая аминокислота, a аланин, CH3CH2(NH)2COOH, входит в состав многих белков, b аланин, Н2NCH2CH2COOH, в состав ряда биологически активных соединений (кофермент аланин, пантотеновая кислота и др.) …   Большой Энциклопедический словарь

 • АЛАНИН — (CH3C(NH2)COOH), бесцветная, растворимая АМИНОКИСЛОТА, широко распространенная в составе БЕЛКОВ, например, получаемых из шелка …   Научно-технический энциклопедический словарь

 • АЛАНИН — Аланин …   Энциклопедия Кольера

 • АЛАНИН — аминопропионовая к та. В природе широко распространены два изомера. L ce A. заменимая аминокислота. Входит в состав разл. белков (в фиброине шёлка до 40% ), содержится в свободном состоянии в плазме крови. В составе муреина бактериальных… …   Биологический энциклопедический словарь

 • АЛАНИН — Органическое соединение в продуктах разложения белковых веществ, иначе называемое амидопропионовая кислота. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910 …   Словарь иностранных слов русского языка

 • аланин — сущ., кол во синонимов: 1 • аминокислота (36) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

 • аланин — Аминокислота [http://www.dunwoodypress.com/148/PDF/Biotech Eng Rus.pdf] Тематики биотехнологии EN alanine …   Справочник технического переводчика

 • Аланин — * аланін * alanine аминопропионовая кислота, аминокислота ( А. заменимая, А. незаменимая аминокислота). Особенно много А. в фибрине шелка (до 40%). Кодоны А. ГЦУ (, ГЦЦ (), ГЦА (), ГЦГ (). Одна из 20 аминокислот, входящих в состав белка: СН3 СН… …   Генетика. Энциклопедический словарь

 • аланин — алифатическая аминокислота. α аланин, CH3CH(NH2)COOH, входит в состав многих белков, β аланин, H2NCH2CH2COOH,  в состав ряда биологически активных соединений (кофермент аланина, пантотеновая кислота и др.). * * * АЛАНИН АЛАНИН, алифатическая… …   Энциклопедический словарь

 • аланин — (син. l аланин) l аминопропионовая кислота, заменимая аминокислота; входит в состав белков организма …   Большой медицинский словарь

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”